Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.
Συνεχίζοντας την πλοήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παροχές Ταμείων

ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΟΠΥY ΑΠΟ 1/1/2012
                             
Υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχοι παροχών:
 
Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού υπάγονται οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3918/2011, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους κανονισμούς αυτών, που ισχύουν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.
Ειδικότερα υπάγονται:
Α. − οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
− οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ
− οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ
− οι ασφαλιζόμενοι στον ΟΠΑΔ και στον Τομέα Υγείας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΟΠΑΔ.
Β. τα μέλη οικογενείας όλων των ανωτέρω ασφαλισμένων προσώπων.
 
Συγκεκριμένα μπορείτε να κατεβάσετε την εφημερίδα της κυβερνήσεως με το τιμολόγιο παροχών για τους παραπάνω ασφαλισμένους (δείτε σελ.17)  :
  
Κατεβάστε το αρχείο PDF
 
Οξυγονοθεραπεία – Νεφελοποιητές - Παροχές – Αποζημιώσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Ενοικίαση Συμπυκνωτή Οξυγόνου

Εκτός από τη ΔΕΗ που δικαιολογεί αγορά της συσκευής για τους ασφαλισμένους της όλα τα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία δικαιολογούν την ενοικίαση του συμπυκνωτή.
Το ΕΟΠΥΥ  αποζημιώνει έως 90 Ευρώ της δαπάνης, ΝΑΤ, ΤΣΑΥ, Ιδιωτικές Τράπεζες το 95%, ΤΑΕ το 75%, ΕΥΔΑΠ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΠ-ΟΤΕ το 100%.

Αγορά Νεφελοποιητή

Όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους τους για την αγορά της συσκευής νεφελοποίησης.
ΤΣΑΥ, ΔΕΗ αποζημιώνουν το 90% της δαπάνης, ΤΑΕ, ΕΥΔΑΠ το 100%, Ιδιωτικές Τράπεζες το 95%.

( Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πλήν τον ΕΟΠΥΥ, ενδέχεται να μην ισχύουν απολύτως, λόγω των αλλαγών που γίνονται στο σύστημα υγείας και ειδικότερα στις παροχές με την ενοποίηση των ταμείων ) !