O μέσος Ανθρώπινος Οργανισμός αντέχει χωρίς Τροφή μέχρι και 4 εβδομάδες, χωρίς Νερό 10 μέρες, αλλά χωρίς Οξυγόνο μόνο 2 με 5 λεπτά!

Η αναπνοή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του οργανισμού. Εξυπηρετείται από το αναπνευστικό σύστημα που σκοπός του είναι η διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και pH στο αρτηριακό αίμα. Ρυθμίζεται από το αναπνευστικό κέντρο που βρίσκεται στον προμήκη μυελό. Ο φυσιολογικός ρυθμός των αναπνοών σε ενήλικα είναι 14 - 18/λεπτό και στα νεογνά περίπου 40/λεπτό. Με την αναπνοή προσλαμβάνεται οξυγόνο (Ο2) με περιεκτικότητα περίπου 21%  και αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Διαταραχές της ισορροπία Ο2 και CO2 προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του οργανισμού και μπορεί να οδηγήσουν μέχρι τον θάνατο. 

Η περιεκτικότητα σε καθαρό οξυγόνο που παράγεται από τον συμπυκνωτή οξυγόνου είναι περίπου <95% και από την φιάλη εώς και 99%.
 
• Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ανάγκη το Ο2 για την παραγωγή ενέργειας μέσω των καύσεων & την παραγωγή των απαραίτητων αμινοξέων για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού
• Η συγκέντρωση του Ο2 στο ανθρώπινο αίμα είναι περίπου 98,5%
• Ο ανθρώπινος οργανισμός καταναλώνει περίπου 550 λίτρα καθαρού Ο2 την ημέρα
• Διαταραχές στο κυκλοφορικό σύστημα. Ταχυκαρδία και αύξηση της ΑΠ. Αν υπάρχει καρδιοκυκλοφορική αστάθεια μπορεί να εμφανιστεί βραδυκαρδία και υπόταση. Σε βαριά υποξαιμία αναμένεται υπόταση, κοιλιακή μαρμαρυγή ή ασύστολα
• Διαταραχές στο αναπνευστικό σύστημα. Ταχύπνοια, εργώδης αναπνοή και υπέρπνοια. Σε βαριά υποξαιμία ενίοτε άπνοια
• Διαταραχές στην αιματώδη των οργάνων. Αγγειοσύσπαση των αγγείων του πνεύμονα (πνευμονική υπέρταση), του δέρματος (ωχρότητα), των μυών και της περιτοναϊκής κοιλότητας. Αγγειοδιαστολή και αύξηση της αιμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων και του εγκεφάλου
• Διαταραχές από το ΚΝΣ. Ανησυχία, σύγχυση, διαταραχές προσανατολισμού και κρίσης, υπνηλία
• Κυάνωση (με την προϋπόθεση ότι δεν συνυπάρχει αναιμία ή δηλητηρίαση με CO), υγρό ή ψυχρό δέρμα
 
Πως μετράμε την έλλειψη οξυγόνου στο αίμα;
 
Αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ιστών και των οργάνων αυτού σε επαρκή επίπεδα Οξυγόνου.
Η μέτρηση των επιπέδων του οξυγόνου στον οργανισμό, γίνεται με την εξέταση των αερίων του αρτηριακού αίματος.
Όταν το επίπεδο του Οξυγόνου του αρτηριακού αίματος είναι μεταξύ 60 και 85 mmHg (στήλες υδραργύρου) υπάρχει υποξυγοναιμία
Αν είναι κάτω από 60 mmHg υπάρχει αναπνευστική ανεπάρκεια
Σημειώνεται ότι η φυσιολογική τιμή του Οξυγόνου είναι πάνω από 85 mmHg
Η αναπνευστική ανεπάρκεια διακρίνεται σε :
 • ·         Οξεία
 • ·         Χρόνια
 • ·         Τύπου Ι (με φυσιολογικά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακος)
 • ·         Τύπου ΙΙ (όταν συνοδεύεται με αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακος ή άλλως υπερκαπνία)
Σημειώνεται ότι η φυσιολογική τιμή του Διοξειδίου του άνθρακος είναι μεταξύ 35-45 mmHg
Πώς εκδηλώνεται η αναπνευστική ανεπάρκεια ;
 • ·         Ανησυχία
 • ·         Ταχυκαρδία
 • ·         Δύσπνοια
 • ·         Ταχύπνοια
 • ·         Κεφαλαλγία
 • ·         Κυάνωση
 • ·         Διανοητική σύγχυση
 • ·         Εφίδρωση
 • ·         Τρόμος , κλπ
Τα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας
 • ·         Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
 • ·         Οξεία ή χρόνια βρογχίτιδα
 • ·         Βρογχικό άσθμα
 • ·         Αποφρακτική άπνοια του ύπνου
 • ·         Παχυσαρκία
 • ·         Βλάβες των πνευμόνων (πνευμονία , πλευρίτιδα , πνευμοθώρακας κλπ)
 • ·         Βλάβες θωρακικού τοιχώματος (κυφοσκολίωση κλπ)
 • ·         Βλάβες του μυϊκού τοιχώματος
 • ·         Βλάβες του νευρικού συστήματος
 • ·         Διάφορα φάρμακα
 • ·         Πνευμονική εμβολή
 • ·         Πνευμονικό οίδημα , κλπ
Η θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας είναι η Οξυγονοθεραπεία και βέβαια η κατάλληλη αντιμετώπιση του αιτίου που την προκάλεσε
 
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
 
• Αναπνευστικές παθήσεις οξείες και χρόνιες (XAΠ, αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, καρκίνος του πνεύμονα)
• Καρδιολογικά νοσήματα (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιογενές σοκ, καρδιακή ανεπάρκεια)
• Νευρολογικές παθήσεις (αναισθησία, τραύμα κεφαλής)
• Καταπληξία (σοκ) οποιαδήποτε αιτιολογίας
• Μετεγχειρητικές επιπλοκές
• Υπερκαταβολισμός (εγκαύματα, πολυτραυματισμοί, βαριές
λοιμώξεις)
• Πνιγμός, δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, νόσος των δυτών
• Επιτάχυνση απορρόφησης πνευμοθώρακα και υποδόριου Εμφυσήματος
 
ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ)
 


Για ενοικίαση συσκευών οξυγόνου στον παρακάτω σύνδεσμο : http://orthomedicare.com.gr/enoikiaseis-iatrboethematon/sumpuknotes-oxugonou-1