Γρήγορη πλοήγηση
Φίλτρα
Τιμή
Διαθεσιμότητα
9
5
8
7
6
10
Κατασκευαστές

Ενοικιάσεις Ιατρ.Βοηθημάτων

Ενοικιάσεις Ιατρ.Βοηθημάτων
Η orthomedicare καλύπτει όλη την Αττική άμεσα με ενοικιάσεις ιατρ.βοηθημάτων :
  • ενοικίαση οξυγόνου ( 24ωρο service ) Με συνταγή ΕΟΠΥΥ !
  • ενοικίαση ορθοπεδικό νοσοκομειακό κρεβάτι,
  • ενοικίαση γερανάκι αναπηρικό,
  • ενοικίαση Cpap,
  • ενοικίαση motomed,
  • ενοικίαση συσκευής πρεσσοθεραπείας ( λεμφοιδήματος ) 
  • ενοικίαση αναπηρικών αμαξιδιίων
  • ενοικίαση αεροστρώματος κατά των κατακλίσεων